Be yourself!

(English below) Idag vill jag dela något med dig. En viktig lärdom, kanske till och med den enklaste lärdomen i ord - men svårast i handling.

Var dig själv!

Jag önskar att alla människor skulle få ha möjligheten att vara den de är, den de önskar och vill vara och ÄR inuti sig själva. Att alla människor får vara sig själva utan mobbing, hån, utfrysning och i många fall på jorden - döden.

Alla har vi förmågan att se bortom normer och sociala regler. Alla har vi möjligheten att se människan för hur hon är. Många ser dig så som DE vill se dig och upplever det väldigt svårt att ändra sina tankar. Det beror på att våra tankar är invanda spår som vi har legat i väldigt länge. Vår hjärna arbetar emot oss så länge vi inte är medvetna om det. När vi öppnar våra tankar och verkligen tittar på vad vi tänker och börjar fundera över om våra känslor är ett resultat av tankarna vi tänker eller om våra känslor kan anses vara äkta, då sker en förändring.

Vi kan inte ändra något utan att vara medvetna om hur vi tänker. Så jag vill att du tänker efter nu. Var är dina väggar? Dina gränser? Hur långt tror du att du skulle kunna gå för att verkligen se en människa för vem den är. Kanske kan du prova redan idag? Titta på någon i din omgivning och ta bort dina egna filter och föreställningar om denne. Kanske lär du dig något nytt.

För att visa vad jag menar så har jag tagit min största inspiration i livet som exempel.

Julia - vi är u n b r e a k a b l e

Today , I would like to share something with you. An important lesson, maybe even the simplest of lessons to comprehend in words, but the hardest in action.

Be Yourself!

I wish that all humans had the opportunity to be themselves, the ones that they want to be and really are on the inside. My wish is that everyone can be who they are without being cast out, scorned, hurt and in many cases on our planet, killed.

We all have the ability to look beyond the norms and social constrictions, we all have the ability to see a human for who she is. Many will look at you and see you the way THEY wish to see you and might also find it difficult to change how they think about you. This is actually how our brains work to optimize thoughts and why so many feel "stuck" in their patterns. If you have thoughts that are re-occurring, your brain might make them automatic to "save energy". That means our brain sometimes works against us, but only if we are not aware of it. When we open our minds and really look at what we are thinking and start to question if our feelings are a result of our thoughts or if they can be perceived as "authentic" - That is where change will happen.

It is hard to change something without being aware of how we are thinking, so I want you to think right now. Think of your own walls, your own limits. How far do you think that you could go to really see another person for who they are and not who YOU think they are. Maybe you could try this today? Right now? Look at someone in your life and remove your own "glasses" and invisions about this person. You might discover something new.

To illustrate my point, I want to share my greatest inspiration in life.

Julia - we are truly U N B R E A K A B L E